Algemene voorwaarden - Ruby Greeve Coaching - Ruby Greeve Coaching

Algemene voorwaarden


 1. Algemeen
  Ruby Greeve Coaching – coaching voor ouders én kinderen – gevestigd in Amsterdam en ingeschreven onder KVK nummer 66169496.
 2. Tarieven
  – Bedragen zijn inclusief 21% btw.
  – Betaling via facturatie.
  – Tussentijds mailcontact en telefoongesprekken zijn bij het traject inbegrepen.
  – In de meeste gevallen wordt coaching niet vergoed. Voor specifieke informatie over vergoedingen, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
  – Het is wel mogelijk de coachingskosten op te voeren bij uw belastingaangifte.
 3. Betalingsvoorwaarden
  Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een volgende afspraak niet doorgaan tot openstaande facturen zijn voldaan.
 4. Verhindering
  Als bij verhindering tenminste 24 uur van te voren telefonisch wordt afgezegd, wordt de afspraak niet in rekening gebracht. Op een eerder moment de afspraak verzetten is natuurlijk mogelijk. Bij ziekte is overleg mogelijk.
 5. Aansprakelijkheid 1
  Voor lichamelijke en psychische klachten, adviseer ik u om eerst contact op te nemen met uw huisarts. Ruby Greeve Coaching sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel resulterende uit of in verband met de geboden diensten.
 6. Aansprakelijkheid 2
  Ruby Greeve Coaching heeft naar u en uw kind een inspanningsverplichting en zal zich tijdens het coachingstraject dan ook voor honderd procent inzetten om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Er kunnen echter geen garanties worden geboden omtrent het resultaat.
 7. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
  Ruby Greeve Coaching is verbonden aan de wettelijke regel die geldt voor kinderen onder de 16 jaar dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. Er wordt dan ook van beide ouders (en eventueel ook van het kind) een handtekening gevraagd.
 8. Vertrouwelijkheid
  Ruby Greeve Coaching gaat vertrouwelijk om met de verkregen informatie van de ouders. Dit geldt ook voor de informatie die wordt verkregen tijdens de sessies met uw kind. In samenspraak met uw kind wordt besproken wat wel of niet naar u als ouder wordt gecommuniceerd. De inhoud van de gesprekken wordt alleen gedeeld met derden als het kind en/of ouders daar toestemming voor geven.
 9. Brengen en halen
  Bij de praktijk aan huis is geen wachtruimte. De ouder kan het kind brengen en ophalen op de afgesproken tijd. Als een cliënt zelf aangewezen is op vervoer van en naar de praktijk, valt dit buiten de sessie en is Ruby Greeve Coaching niet aansprakelijk.
 10. Bereikbaarheid ouders/verzorgers
  De ouder/verzorger dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn.
 11. Verslaglegging en archivering
  Ruby Greeve Coaching is niet wettelijk verplicht om de sessies in zijn geheel vast te leggen. Ruby Greeve Coaching zal echter wel een privé dossier per cliënt aanmaken en in eigen kantoor bewaren.
 12. Voordat een coachingstraject wordt gestart met een kind, moeten beide ouder(s)/verzorger(s) hiervoor akkoord geven.